SILNÍ SOUSEDÉ 2.0

Náš projekt byl Národní sítí zdravých měst vybrán jako Příklad  dobré praxe pro mladé lidi z uhelného regionu. O našem úspěchu se více dočtete na stránkách Národní sítě zdravých měst:

 

KDO JSOU SILNÍ SOUSEDÉ ?

Program Silní sousedé je česko-německý výměnný program. Cílem je zajistit kulturní výměnu dobrovolníků. Dobrovolníci mají možnost se rozvíjet a růst v dosud neobjeveném prostředí a prohlubovat své jazykové znalosti. Hlavním cílem je budování pevných a dlouhodobých vazeb mezi sousedními zeměmi. 

 

VĚK

Musí ti být víc než 17 let, aby ses k nám mohl přidat

PENÍZE

Kapesné 500 eur měsíčně a příspěvek 300 eur na kurz německého jazyka


PODPORA

Bude ti přidělen mentor, který tě podpoří v každé situaci

 POTŘEBUJEŠ

Být společenský a komunikativní člověk, někdo komu můžeme důvěřovat a kdo je zodpovědný

Co znamená dobrovolnická stáŽ?

Jako dobrovolník strávíš rok u našich německých sousedů. Vyzkoušíš si práci v německé organizaci a získáš jazykové znalosti.

Jak bude vypadat moje DOBROVOLNICKÁ STÁŽ?

Obsah přidělených úkolů záleží na konkrétní organizaci. Podpoříš zaměstnance organizace v jejich práci, převezmeš konkrétní úkoly a z vlastní iniciativy můžeš zrealizovat miniprojekt. Podle vlastního zájmu budeš pracovat s dětmi, zvířaty, mládeží, hendikepovanými lidmi nebo v přírodě. Pracovní doba činí týdně 35 hodin + 5 hodin na vlastní jazykové vzdělání.

kam konkrétně můžu vycestovat?

Všechny partnerské organizace se nachází v Sasku, blízko hranic s Českem. Můžeš si vybrat mezi malebnou a klidnou vesnicí nebo velkým městem jako jsou Drážďany nebo Chemnitz. Vybereš si svoji organizaci: školku, školu, nemocnici, laboratoř, zoo, volnočasové středisko.

Kdo mě bude podporovat?

Naďa a Daniela z Dobrovolnického centra z.s. v Ústí nad Labem a Gernot z Paritätische Freiwilligendienste Sachsen GmbH v Drážďanech ti budou jako koordinátoři projektu kdykoliv k dispozici. Uvidíš je přes Skype, na návštěvách tvé organizace v Německu a hlavně na seminářích.

Celkem pět seminářů strávíš spolu s lidmi, kteří stejně jako ty odešli do Německa na dobrovolnickou stáž a taky s německými dobrovolníky, kteří působí v Česku. Vzájemná podpora a předání si zkušeností je neodmyslitelnou součástí seminářů.

potřebuju umět perfektně německy?

Vůbec ne! Stačí základy němčiny nebo minimálně zájem naučit se německy. Jsou i organizace, kde se naučíš anglicky.

jak to vypadá s penězi?

Po celou dobu pobytu v Německo máš máš hrazené pojištění zdravotní, úrazové a odpovědnosti za škodu. Měsíčně ti převedeme na účet 500 eur kapesné. Jako bonus získáš 300 eur na kurz německého jazyka a 100 eur na případné jazykové zkoušky. V celém projektu je 5 týdenních seminářů, které jsou hrazené včetně nákladů na cestu.

To chci! co teď?

Pošli životopis na daniela.hoehn@dcul.eu nebo zavolej na 00420 775 630 141. V telefonu uslyšíš Danielu, která ti odpoví všechny otázky. 

2022 Seminar Days